Muzeum Lubelskie w Lublinie

Dojazd:

Dojazd do muzeum od Noclegi Willa Urocza Lublin to 5 min. jazdy samochodem lub 20 min. jazdy rowerem.

 

Zwiedzanie Zamku Lubelskiego oraz Kaplicy Trójcy Świętej:

Rezerwacje nr tel.: (81) 537 96 82 lub mailowo rezerwacje@muzeumlubelskie.pl.

 Zamek Lubelski
1 maja – 30 września
WTOREK – NIEDZIELA
10.00 – 18.00
1 października – 30 kwietnia
WTOREK – NIEDZIELA
9.00 – 17.00
DNI BEZPŁATNEGO WSTĘPU NA WYSTWY STAŁE

5, 12, 19, 24 kwietnia 2018 r.

10.00 – 17.00
Kaplica Trójcy Świętej i Lapidarium
9 kwietnia – 30 kwietnia
PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA 9.00 – 16.30
1 maja – 30 września
  PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA
10.00 – 17.30
1 października – 8 kwietnia
WTOREK – NIEDZIELA
9.00 – 16.30
DNI BEZPŁATNEGO WSTĘPU 5, 12, 19, 24 kwietnia 2018 r. 10.00 – 16.30
Zasady zwiedzania: 
Rezerwacja wejścia do Kaplicy jest obowiązkowa. Można jej dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00,
pod nr tel.: (81) 537 96 82; (81) 537 96 15; (81) 537 96 62 lub drogą mailową na adres: rezerwacje@muzeumlubelskie.pl (Uwaga! Osoba składająca rezerwacje powinna przekazać następujące dane do faktury: 1. Nazwa kontrahenta, 2.Pełny adres kontrahenta, 3. NIP kontrahenta, 4. Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, tel. kontaktowy, 5. Dokładną liczbę i rodzaj biletów oraz termin zwiedzania).
Godziny wejść:
9:00-9:30,10:00-10:30, 11:00-11:30, 12:00-12:30, 13:00-13:30, 14:00-14:30, 15:00-15:30, 16:00-16:30, (17:00-17.30).
Jednorazowo w Kaplicy może przebywać do 30 osób.
Baszta (donżon) z tarasem widokowym  
1 października – 30 kwietnia
PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA
9.00 – 19.00
1 maja – 30 września
PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA
9.00 – 20.00
Zmiany w organizacji pracy Muzeum Lubelskiego:
28.04.2018 – 6.05.2018 Majówka 10.00-19.00
20.05.2018 – Zesłanie Ducha Świętego 11.00-18.00
31.05.2018 – Boże Ciało 13.00-18.00
1-3.06.2018
10.00-19.00
15.08.2018 – Święto Wojska Polskiego 10.00-18.00
1.11.2018 – Wszystkich Świętych Muzeum Zamknięte
11.11.2018 – Narodowe Święto Niepodległości 10.00-17.00
24.12.2018 – Wigilia Bożego Narodzenia
25.12.2018  -Boże Narodzenie
Muzem Zamknięte
26.12.2018 – Boże Narodzenie (drugi dzień Świąt) 10.00-17.00
31.12.2018 – Sylwester 10.00-17.00

 

Miejsce   Bilet normalny
Bilet ulgowy
Zamek Lubelski (zwiedzanie Kaplicy z Lapidarium, Baszty i wszystkich ekspozycji stałych) – BILET JEDNODNIOWY

30,00 

23,00 

Zamek Lubelski + wystawy czasowe (zwiedzanie Kaplicy z Lapidarium, Baszty, ekspozycji stałych i ekspozycji czasowych) – BILET JEDNODNIOWY

31,00 

24,00 

Zamek Lubelski + ODDZIAŁY (zwiedzanie Kaplicy z Lapidarium, Baszty, wszystkich ekspozycji oraz Oddziały) – BILET WAŻNY 2 DNI OD DNIA WYSTAWIENIA

40,00 

30,00 

Kaplica Trójcy Świętej z Lapidarium

15,00 

10,00 

Ekspozycje na Zamku (bez Kaplicy)

15,00 

10,00 

Baszta – taras widokowy

9,00 

7,00 

Oddziały miejscowe i zamiejscowe (z wyjątkiem Muzeum Regionalnego w Kraśniku)

5,50 

4,50 

Muzeum Regionalne w Kraśniku

5,00 

4,00 

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” wstęp wolny
Bilet rodzinny dla rodziców z dziećmi do lat 16 wstęp dla rodziców w cenie biletu ulgowego
Bilet z Lubelską Kartą Seniora na ekspozycje 4,00 
Bilet z Lubelską Kartą Seniora do Kaplicy Trójcy Świętej 4,00 
Zwiedzanie z przewodnikiem 
Zwiedzanie z przewodnikiem – Zamek Lubelski – ekspozycje 50,00 zł + bilet wstępu
Zwiedzanie z przewodnikiem – Kaplica Trójcy Świętej 50,00 zł + bilet wstępu
Zwiedzanie z przewodnikiem – Baszta 40,00 zł + bilet wstępu
Zwiedzanie – Galeria Malarstwa XVII w.- XIX w. i Kaplicą Trójcy Świętej (wersja skrócona) 80,00 zł + bilet wstępu
Zwiedzanie z przewodnikiem – Zamek Lubelski – ekspozycje w języku angielskim lub rosyjskim 80,00 zł + bilet wstępu
Zwiedzanie z przewodnikiem – Kaplica Trójcy Świętej w języku angielskim lub rosyjskim 80,00 zł + bilet wstępu
Zwiedzanie z przewodnikiem – Baszta w języku angielskim lub rosyjskim 70,00  zł + bilet wstępu
Zwiedzanie –  Galeria Malarstwa XVII w.- XIX w. i Kaplicą Trójcy Świętej (wersja skrócona) w języku angielskim lub rosyjskim 110,00 zł + bilet wstępu
Zajęcia tematyczne w Zamku Lubelskim
Lekcja muzealna w sali wykładowej 60,00 
Lekcja muzealna na ekspozycji 55,00 zł +  5,00zł (bilet  lekcyjny) lub 10,00 zł (bilet warsztatowy) od każdego ucznia
Oddziały i filie – miejscowe i zamiejscowe – Muzeum Lubelskiego
Zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem 35,00 zł + bilet wstępu
Zwiedzanie tematyczne 40,00 zł + bilet wstępu
Zwiedzanie wystaw w dniu bezpłatnym:
wystawy stałe wstęp wolny
wystawy czasowe (nie dotyczy wystaw czasowych, na które są ustalone odrębne bilety) 5,00 zł/os

Wstęp bezpłatny do Muzeum Lubelskiego przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Virtuti Militari,  Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, odznaką  honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom, króre  zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
 2. posłom na Sejm i senatorom Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. pracownikom muzeów polskich i zagranicznych,
 4. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków,
 5. członkom Sejmiku Województwa Lubelskiego i Zarządu Województwa Lubelskiego,
 6. dzieciom do lat siedmiu,
 7. nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo- wychowawczych, oświatowo- wychowawczych i resocjalizacyjnych, którzy sprawują opiekę nad grupami zwiedzającymi Muzeum Lubelskie w ramach zajęć programowych,
 8. nauczycielom akademickim towarzyszącym studentom w ramach zajęć dydaktycznych w Muzeum,
 9. przewodnikom i pilotom turystycznym w przypadku oprowadzania grup po Muzeum,
 10. przewodnikom PTTK zrzeszonym w Kole Przewodników Miejskich i Terenowych im. S. Pajdowskiego w Lublinie,
 11. osobom upoważnionym przez dyrektora Muzeum.

Źródło informacji pochodzi z strony muzeum : http://www.muzeumlubelskie.pl/Informacje_dla_zwiedzajacych-1-703-25.html